صفحه پرداخت

پرداخت آنلاین
ریال

 

در فرم بالا لطفا مبلغ دلخواه خود را وارد کرده و دکمه پرداخت را فشار دهید و صبر کنید تا به در گاه بانک سامان متصل شوید.
بانک ملت بانک ملت
شماره حساب: ۴۲۲۶۳۳۶۲۴۳
شماره کارت: ۹۴۸۴-۳۰۳۴-۳۳۷۸-۶۱۰۴
شماره شبا: IR 930120 0000 0000 4226 336 243
نام صاحب حساب: حمید ودایی
بانک سامان بانک سامان
شماره حساب: ۱-۱۴۵۲۱۱۸-۸۰۰-۹۵۲۴
شماره کارت: ۳۶۰۴-۲۶۸۶-۸۶۱۰-۶۲۱۹
شماره شبا: IR 460560 95248 000 145211 8001
نام صاحب حساب: حمید ودایی